OPGAVE-løsning...

PRAKSIS-design kan tilbyde at løse følgende opgaver:

Opgaver...
 1. Projektbeskrivelser...
  - Fra Problemstilling til opgaveplan...
 2. Organisation & Opgave...
  - Organiationsplan, opgavefelt og samarbejdsstruktur...
 3. Analyseopgaver...
  - Interviewskabeloner, spørgeskemaer og registreringsskabeloner...
 4. Arbejds- tidsplan...
  - Aktiviteter, bemanding og ressourcer...
 5. Videndeling...
  - Arbejdsbeskrivelser, tjeklister og kommunikationsstruktur...

Se foldere med beskrivelse af opgave og produkt » En PRAKSIS-løning?

PRAKSIS-designs opgaveløsninger er under løbende udvikling og revidering...


Modulopbygget løsningskoncept...
PRAKSIS-design specialiserer sig i udvikling af løsningskoncepter, der kan målrettes de aktuelle behov og ønsker i den enkelte sammenhæng...

Opgaveløsningerne defineres derfor meget konkret afgrænsede, så de kan ses som enkeltstående opgaveløsninger eller sammensættes i forløb med flere sammenhængene opgaveforløb...

PRAKSIS-designs opgavefelt er under løbende udvikling, så opgavefeltet med tiden bliver mere og mere nuanceret...


Har ovenstående din interesse - så » KONTAKT mig for nærmere aftale...


Venlig hilsen Ulla...