PRAKSIS-design...

beskæftiger sig med udvikling af koordineringsredskaber, udredning af sammenhængskraften og værdigrundlaget bag praksis indenfor organisationer og sociale fællesskaber – samt dokumentation og analyse af koordinerende problemstillinger og hverdagspraksis...

sigter mod opgaveløsninger, der er baseret på dialog, samarbejde og ligeværdighed – på tværs af sociale skel og menneskelige forskelligheder...

er en selvstændig iværksætterprofil, der danner base for egne projekter og opgaver på ikke kommerciel basis – og tilbyder opgaveløsninger for andre på kommerciel freelancebasis...


Ulla Thorup Nielsen…

Uddannet indenfor offentlig planlægning, kommunikation, projektledelse og pædagogik…

Faglig profil: Tværfaglig koordinering…

Har primært beskæftiget sig med ligebehandling og særlige vilkår for minoriteter og mennesker med særlige behov…

|  View Ulla Thorup Nielsen's profile on LinkedIn  

...værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde...