PROCES-styring...
...værksted for struktur, trivsel og sammenhængskraft...
Teoretiske paralleller...Mange teoretiske temaer er parallelle varianter af samme problemstilling – beskrevet med forskellige begreber, nuanceringer og synsvinkler.

» Praksisfællesskaber, civilsamfund og læring...


Processtyring...» Koordinerende KRYKKER - KAOS...
Redaktion og design...
Ulla Thorup Nielsen