Opgaven...
...arbejdsbord for dokumentation, konkretisering og  opgaveløsning...

» NYE vinkler...

» Dokumentation og analyse

» Opgave...

» Problemstillingen
» ...problemstilling

» Projektopgaven...


i-VÆRK-sætteriet...
...værksted for dokumentation, konkretisering og opgaveløsning...
Dokumentation og analyse...Det afgørende for en god registrering er, at den bedst muligt “indfanger” de specifikke hverdagsdetaljer, der har betydning for den pågældende problemstilling.

» Dokumentation og analyse
Redaktion og design...
Ulla Thorup Nielsen