En PRAKSIS-løsning?
Her finder du foldere med beskrivelse af de opgaver, som PRAKSIS-design tilbyder løsning af...

Opgavetyperne kan sammensættes i moduler eller løses enkeltståtende alt efter ønske og behov...

» En PRAKSIS-løsning?


Bestilling og aftaler...
Er du interesseret i mere information og aftale om en opgaveløsning?

Brug bestillingsformularen til at give en kort beskrivelse af den problemstilling, som du ønsker forslag til løsning af...

» BESTIL


PRAKSIS-design...
...værksted for praktisk opgaveløsning, struktur og samarbejde...
Fokus på opgaven - og modulopbygget opgaveløsninger...
PRAKSIS-design specialiserer sig i udvikling af opgaveløsninger, der kan målrettes behovene i den enkelte sammenhæng...

Fokus er på det praktisk overskuelige og håndgribelige...

Det modulopbyggede løsningskoncept gør det muligt for den enkelte kunde og sammmenhæng, at sammensætte en helhed af opgaveløsninger med udgangspunkt i egne aktuelle ønsker og behov...

Læs mere » OPGAVE-løsning...


...opgave-ARKIV
I opgavearkivet kan du se en række konkrete eksempler på opgaveløsninger...

» ...opgave-ARKIV


Redaktion og design...
Ulla Thorup Nielsen